BEZPIECZEŃSTWO

  • podjąć skuteczne działania na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych oraz modernizację i przebudowę dotychczasowych dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich;
  • rozszerzyć zakres finansowy i rzeczowy realizowanego „Programu budowy dróg lokalnych i osiedlowych na terenie gminy Chojnice”;
  • kontynuować program budowy ścieżek rowerowych łączących kolejne miejscowości naszej gminy (co najmniej 5 km rocznie);
  • wspierać rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez poprawę ich bazy oraz dalsze sukcesywne doposażanie w nowoczesny sprzęt;