GOSPODARKA KOMUNALNA, BUDOWNICTWO

 • inicjować i wspierać dalszą estetyzację wsi poprzez tworzenie
  kolejnych terenów rekreacji i wypoczynku oraz zakładanie nowych terenów
  zielonych;
 • zamierzamy zapraszać naszych i przyszłych Mieszkańców do
  pozostawania lub osiedlania się na terenie naszej gminy poprzez
  przygotowywanie z myślą o nich tanich ale zarazem uzbrojonych w
  niezbędną infrastrukturę techniczną działek pod budownictwo
  mieszkaniowe;