GOSPODARKA KOMUNALNA, BUDOWNICTWO

  • inicjować i wspierać dalszą estetyzację wsi poprzez tworzenie kolejnych terenów rekreacji i wypoczynku oraz zakładanie nowych terenów zielonych;
  • zamierzamy zapraszać naszych i przyszłych Mieszkańców do pozostawania lub osiedlania się na terenie naszej gminy poprzez przygotowywanie z myślą o nich tanich ale zarazem uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną działek pod budownictwo mieszkaniowe;