Kontakt

Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Gminy Chojnice

NIP 5552121218

Regon 381074500

Nr rachunku bankowego: BS CHOJNICE

60 8146 0003 0000 5059 2000 0010