Okręg nr 7 – Tadeusz Marian WIRKUS

KRUSZKA, LOTYŃ, NOWA CERKIEW