OŚWIATA I WYCHOWANIE

  • rozwijać bazę dydaktyczną i realizować kolejny etap inwestycji modernizacyjnych w szkołach
  • kontynuować nowatorski na skalę kraju program dożywiania wszystkich uczniów w szkołach;
  • wspierać powstawanie przedszkoli i żłobków;
  • wprowadzić dopłatę do pobytu dzieci w żłobkach (BON ŻŁOBKOWY);
  • wdrażać edukację społeczeństwa w zakresie zagadnień kryzysowych, np. nawałnic.