POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA

 • współpracować z Mieszkańcami, organizacjami społecznymi i innymi
  podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych w celu zapewnienia
  niezbędnego wsparcia tym członkom naszej społeczności,  którzy tego
  potrzebują ze względu na ich trudną sytuację życiową;
 • sukcesywnie poszerzać zakres usług medycznych realizowanych
  programów prozdrowotnych świadczonych i realizowanych przez Przychodnię
  Wiejską Gminy Chojnice poprzez doposażenie jej w nowoczesny sprzęt
  diagnostyczno-medyczny;
 • rozszerzyć świadczenie usług medycznych przez Przychodnię Wiejską także we wszystkie soboty;