POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA

  • współpracować z Mieszkańcami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych w celu zapewnienia niezbędnego wsparcia tym członkom naszej społeczności,  którzy tego potrzebują ze względu na ich trudną sytuację życiową;
  • sukcesywnie poszerzać zakres usług medycznych realizowanych programów prozdrowotnych świadczonych i realizowanych przez Przychodnię Wiejską Gminy Chojnice poprzez doposażenie jej w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-medyczny;
  • rozszerzyć świadczenie usług medycznych przez Przychodnię Wiejską także we wszystkie soboty;