ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

  • kompleksowo porządkować gospodarkę wodno-ściekową;
  • promować Krajowy Program „CZYSTE POWIETRZE” (docieplanie budynków, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, wymiana pieców na ekologiczne – dofinansowanie do 90%) i wspieranie tego Programu 100% refundacją kosztów utylizacji eternitu przez Gminę;
  • wspierać proekologiczne źródła energii;
  • wspierać dalszą rozbudowę sieci gazowniczej na terenie całej gminy;
  • wspierać finansowo i organizacyjnie cenne inicjatywy naszych rolników ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem spółek melioracyjnych i ich inwestycji – dofinansowanie 50 procent;