ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 • kompleksowo porządkować gospodarkę wodno-ściekową;

 • promować Krajowy Program „CZYSTE POWIETRZE” (docieplanie
  budynków, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, wymiana pieców na
  ekologiczne – dofinansowanie do 90%) i wspieranie tego Programu 100%
  refundacją kosztów utylizacji eternitu przez Gminę;
 • wspierać proekologiczne źródła energii;
 • wspierać dalszą rozbudowę sieci gazowniczej na terenie całej gminy;
 • wspierać finansowo i organizacyjnie cenne inicjatywy naszych
  rolników ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z
  funkcjonowaniem spółek melioracyjnych i ich inwestycji – dofinansowanie
  50 procent;