ROZWÓJ GOSPODARCZY

zabiegać o dalszy skuteczny rozwój gospodarczy naszej Gminy poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla inwestorów poprzez:

  • utrzymanie
    ulg podatkowych na co najmniej dotychczasowym poziomie, gdzie o
    wielkości zwolnienia decyduje liczba nowych miejsc pracy powstałych w
    ramach określonej inwestycji;
  • poprzez propagowanie nowych terenów inwestycyjnych kompleksowo uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną;