Okręg nr 1 – Ryszard Stanisław KONTEK

SWORNEGACIE, KOPERNICA