TURYSTYKA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 • dokończyć program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej, tzw. „Jaskółeczek”;
 • kontynuować program rozwoju infrastruktury turystycznej poprzez:
  • kompleksowe
   zagospodarowywanie kąpielisk t.j. zorganizowanie w ich otoczeniu
   niezbędnej infrastruktury publicznej (prysznice, toalety, pomosty,
   zjeżdżalnie, pomieszczenia dla WOPR);
  • budowa oraz rozbudowa promenad w miejscowościach turystycznych;
  • zbudowanie przystani kajakowych jako sposób zagospodarowania turystycznego rzeki Brdy, Chociny i Zbrzycy;
 • integrować Społeczność Gminy poprzez sport, turystykę i
  rekreację. W tym celu gminna infrastruktura sportowa  nadal będzie
  udostępniana bezpłatnie;
 • w partnerstwie z sąsiednimi Samorządami w celu integracji
  Społeczności całego Powiatu zamierzamy zorganizować Ligę Powiatową dla
  popularnych dyscyplin sportu czy też różnych form współzawodnictwa;