TURYSTYKA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT

  • dokończyć program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej, tzw. „Jaskółeczek”;
  • kontynuować program rozwoju infrastruktury turystycznej poprzez:
    • kompleksowe zagospodarowywanie kąpielisk t.j. zorganizowanie w ich otoczeniu niezbędnej infrastruktury publicznej (prysznice, toalety, pomosty, zjeżdżalnie, pomieszczenia dla WOPR);
    • budowa oraz rozbudowa promenad w miejscowościach turystycznych;
    • zbudowanie przystani kajakowych jako sposób zagospodarowania turystycznego rzeki Brdy, Chociny i Zbrzycy;
  • integrować Społeczność Gminy poprzez sport, turystykę i rekreację. W tym celu gminna infrastruktura sportowa  nadal będzie udostępniana bezpłatnie;
  • w partnerstwie z sąsiednimi Samorządami w celu integracji Społeczności całego Powiatu zamierzamy zorganizować Ligę Powiatową dla popularnych dyscyplin sportu czy też różnych form współzawodnictwa;